PoesiLek Mindful Poetry

Nästa tillfälle: fredag 3/12 kl 16-17.30 Online

Längtar du att bli mer vän med orden? Att få upptäcka och uttrycka vad som pågår just nu? Vill du lära dig ett sätt att skriva som gör att du även får syn på det som finns som ett frö under ytan. Längtar du efter att få skriva och läsa utan att bli bedömd eller kritiserad?

PoesiLek Mindful poetryär en kreativ workshop där Du får skriva Elfern- 11 ordsdikter tillsammans med andra som längtar att uttrycka sig. Vi börjar med att landa och värmer upp med lite frigörande ordlek. Elfern är ett bundet format som du får lära dig, sedan skriver och läser vi tillsammans. Det blir ett nytt tema varje gång och ibland provar vi andra former av ordmakeri. Troligen blir du förvånad och berörd av det du får höra och av det du själv skrivit. Du får vara människa bland andra människor, dela verklighet en stund, känna gemenskap, glädje och hopp.

Vi träffas Digitalt via zoom, du får länk vid anmälan efter betalning.

  • Avgift 250 kr per tillfälle, 200 kr för studerande och senior.
  • Kommande fredagar: 24/9, 15/10, 5/11, 26/11, 17,12