Vi är alla blommor

Thich Nath Hanh text, bild Anna Swärd