ACT: Acceptance and commitment theory

Nyfiken

”Syftet med ACT är att skapa ett rikt, helt och meningsfullt liv och samtidigt acceptera det lidande som ofrånkomligen hör till.”

”En huvudpunkt i ACT är att lära människor, inklusive oss själva, att effektivt ta hand om sin smärta genom olika färdigheter i Medveten närvaro.”…. ” Att vara medvetet närvarande i nuet kan definieras som att vara uppmärksam på ett flexibelt, öppet och nyfiket sätt.” 

ACT består av 6 delar:

  • få kontakt med det som händer här och nu
  • defusion (ge akt på dina tankar som tankar)
  • acceptans (öppna upp, ge plats åt, omfamna)
  • jag-som-kontext (ren medvetenhet)
  • värden (veta vad som är viktigt)
  • ändamålsenligt handlande (göra det som krävs)

Frågor som man kan ställa sig i ACT är: vad kan Du lära dig av lidandet? Vad kan Du lära dig av sorgen och smärtan? Hur kan Du växa vidare med dina erfarenheter?  På vilket sätt kan Du använda det som skett som en språngbräda till ett rikare liv?

I den positiva livssyn som är en grund i ACT säger man: Klienten /Du är inte trasig men sitter fast. Det att sitta fast kan leda till depression, beroende och fobier. Fusion är att vara identifierad med sina tankar och det man kallar upplevelsemässigt undvikande. Det kan vara oönskande tankar, minnen och känslor som vi försöker att undvika, stänga av, eller bita ihop om. Tråkigt nog blir effekten ofta det motsatta (över tid), vårt lidande ökar.

Vad är det jag (Anna) uppskattar med ACT?

Det ger mig en känsla av tillfredställelse och meningsfullhet när jag ser och upplever att ”enkla” övningar gör skillnad. När det inte bara blir ”prat” utan att mått och steg tas för att skapa ett mer meningsfullt liv. Det fungerar inte bara på klienter, det fungerar också för mig. Att leva som jag lär är en förutsättning för att ACT ska vara trovärdigt.

Jag upplever arbetet med ACT som konkret och befriande. Utforskandet och möjligheten att fritt vandra runt i de 6 delarna ovan bidrar också till min känsla av frihet inför verktygen. 

Ett exempel på defusion som du kan prova själv.

  1. Säg: Jag är värdelös (känn efter hur orden påverkar dig)
  2. Nästa steg: Jag har en tanke att jag är värdelös (känn efter igen).
  3. Därefter; Jag har en gammal tanke att jag är värdelös (känn efter)
  4. Till sist: Jag blir medveten om en gammal tanke att jag är värdelös (känn efter)

Det som händer för många är att det blir ett litet avstånd mellan person och tanke. På så sätt är det är lättare att fråga sig om tanken bidrar till känslan av meningsfullhet eller om den leder till mer lidande.

Vill du läsa mer om ACT kan jag rekommendera boken ACT Helt enkelt av Russ Harris som citat och exempel är hämtade ifrån.

Erbjudande: Boka ett första samtal 30 min utan kostnad för att se om ACT och mitt arbetssätt passar dig. Vill Du läsa om andra behandlingar gör Du det här

Denna hemsida använder cookies. Tryck för att godkänna.  

Rulla till toppen