Välkomna alla känslor

Det låter enkelt: Välkomna alla känslor Tack för svaren på enkäten i förra veckans brev. 12 personer svarade och kom med olika förslag på ord, känslor och ämnen att skriva om. Allt från barmhärtighet och förlåtelse till makt. Om du missade att svara så har du en ny chans här.  Två frågor: tryck här för […]

Välkomna alla känslor Läs mer »